PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Tablice budowlane, dziennik budowy, znaki i tabliczki bhp - Producent Mój Dom Bis

TABLICE
BUDOWLANE, BHP, INDYWIDUALNE

Mój doM Bis - Oferta » Budowlane tablice informacyjne


 

Mój DoM Bis » Budowlane tablice informacyjne

 

BTI-1, BTI-1/2: rozmiar w cm 70 x 60, tablica z PCW koloru żółtego o grubości 0,8 mm (BTI-1) lub 0,6 mm (BTI-1/2), grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica nie spełnia wymogu wielkości a treść tablicy zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.10.2015 r., Dz.U. z dnia 3.11.2015r., poz. 1775.

 

BTI-2, BTI-2/2: rozmiar w cm 70 x 90, tablica z PCW koloru żółtego o grubości 0,8 mm (BTI-2) lub 0,6 mm (BTI-2/2), grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.10.2015 r., Dz.U. z dnia 3.11.2015r., poz. 1775 .

 

BTI-4: rozmiar w cm 25 x 35, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., Dz. U. nr 47, pozycja 401

 

OGŁOSZENIE: rozmiar w cm 70 x 50, tablica z PCW koloru żółtego, grafika wykonana metodą sitodruku. Tablica opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r., Dz. U. nr 198., poz. 2042.