PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Tablice budowlane, dziennik budowy, znaki i tabliczki bhp - Producent Mój Dom Bis

TABLICE
BUDOWLANE, BHP, INDYWIDUALNE

Mój doM Bis - Oferta » Znaki drogowe


 

  • Znaki drogowe ostrzegawcza (A)

Mój DoM Bis »  Znaki drogowe ostrzegawcza (A)

 

Znaki drogowe ostrzegawcze (A): - dostępne wielkości (długość boku) 750 mm, 900 mm, 1050 mm lub 1200 mm
- rodzaj folii: I lub II generacji

 

  • Znaki drogowe zakazu (B)

Mój Dom Bis - Znaki drogowe zakazu

 

Znaki drogowe zakazu (B):
-dostępne wielkości (średnica) 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm -rodzaj folii: I lub II generacji

W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu II. 
Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.

 

  • Znaki drogowe nakazu (C)

 

Mój Dom Bis - Znaki drogowe nakazu (C)

 

Znaki drogowe nakazu (C):
-dostępne wielkości (średnica) 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm -rodzaj folii: I lub II generacji
 

  • Znaki drogowe informacyjne (D)

 

Mój Dom Bis - Znaki drogowe informacyjne (D)

 

Znaki drogowe informacyjne (D):
-dostępne wielkości 600x600 mm, 900x900 mm, 1200x1200 mm, 600x750 mm, 900x1125 mm, 1200x1500 mm, 900x600 mm, 1200x530 mm, 900x420 mm w zależności od znaku -rodzaj folii: I lub II generacji

Znaki posiadają oznakowanie CE.

Wszystkie materiały użyte do produkcji znaków posiadają atesty i certyfi katy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12899-1 , które gwarantują jego najwyższą jakość.Do produkcji lic znaków wszystkich generacji używana jest wyłącznie folia odblaskowa z certyfi katem CE – na powierzchni folii (lica znaku) znajduje się znak wodny „CE”. Podkłady znaków wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszony metodą malowania proszkowego.