PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Tablice budowlane, dziennik budowy, znaki i tabliczki bhp - Producent Mój Dom Bis

TABLICE
BUDOWLANE, BHP, INDYWIDUALNE

Mój doM Bis - Oferta » Znaki substancji chemicznych


 

Mój DoM Bis » Znaki substancji chemicznych

 

ZSCH 1 - 9:  znak na płycie pcv lub folii samoprzylepnej, dostępne formaty 10  x 10,  20 x 20, 30 x 30 cm.
ZSCH 10 -11:   znak wykonany na folii samoprzylepnej, format 6 x 10 cm.

 

ZSCH-1: substancja wybuchowa
ZSCH-2: substancja utleniająca
ZSCH-3: substancja toksyczna
ZSCH-4: substancja rakotwórcza
ZSCH-5: substancja łatwopalna
ZSCH-6: substancja drażniąca
ZSCH-7: substancja niebezpieczna dla środowiska
ZSCH-8: substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna
ZSCH-9: gazy pod ciśnieniem
ZSCH-10: azbest
ZSCH-11: uwaga azbest