PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Tablice budowlane, dziennik budowy, znaki i tabliczki bhp - Producent Mój Dom Bis

TABLICE
BUDOWLANE, BHP, INDYWIDUALNE

Mój doM Bis - Oferta » Znaki ewakuacyjne


 

  • Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010

Mój DoM Bis » Znaki ewakuacyjne 2

 

Znaki ewakuacyjne wykonane na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej w następujących rozmiarach:

ZE-01/ISO, ZE-04/ISO, ZE-09-34/ISO: dostępne rozmiary - 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 35 x 35, 50 x 50, 100 x 100 cm.

ZE-02/-03/ISO, ZE-05-08/ISO, ZE-41-44/ISO:  dostępne rozmiary - 10 x 20, 15 x 30, 20 x 40, 35 x 70, 50 x 100, 100 x 200 cm.

 

ZE-01/ISO - Pierwsza pomoc medyczna
ZE-04/ISO - Telefon alarmowy
ZE-09/ISO - Pchać z lewej, aby otworzyć
ZE-09/2/ISO - Pchać z prawej, aby otworzyć
ZE-10/ISO - Ciągnąć z lewej strony, aby otworzyć
ZE-10//2/ISO - Ciągnąć z prawej strony, aby otworzyć
ZE-11/ISO - Prysznic do przemywania oczu
ZE-12/ISO - Prysznic bezpieczeństwa
ZE-13/ISO - Nosze
ZE-14/ISO - System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego
ZE-15/ISO - Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)
ZE-16/ISO - Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)
ZE-17/ISO - Stłuc aby uzyskać dostęp
ZE-18/ISO - Przesunąć w prawo aby otworzyć
ZE-18/2/ISO - Przesunąć w lewo aby otworzyć
ZE-19/ISO - Przekręcić w lewo, aby otworzyć
ZE-18/2/ISO - Przekręcić w prawo, aby otworzyć

ZE-20/ISO - Przycisk awaryjnego zatrzymania
ZE-21/ISO - Okno ratunkowe
ZE-22/ISO - Lekarz
ZE-23/ISO - Miejsce zbiórki do ewakuacji
ZE-24/ISO - Miejsce zbiórki dla inwalidów
ZE-25/ISO - Defi brylator (AED)
ZE-26/ISO - Woda zdatna do picia
ZE-27/ISO - Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną
ZE-28/ISO - Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka skośna
ZE-29/ISO - Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka prosta
ZE-30/ISO - Drabina ewakuacyjna
ZE-31/ISO - Resuscytator tlenu
ZE-32/ISO - Maska ucieczkowa
ZE-33/ISO - Torba medyczna
ZE-34/ISO - Krzesło ewakuacyjne
ZE-02-03,05-08,41-44/ISO - Znak łączony, wyjście ewakuacyjne ze strzałką

 

  • Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

 

Mój DoM Bis » Znaki ewakuacyjne

 

Znaki ewakuacyjne wykonane na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej w następujących rozmiarach:


ZE-01: rozmiar 20 x 40 cm
ZE-02, 03, 05-08, 19-22, 24, 27, 31-35:  rozmiar 15 x 30 cm
ZE-04: rozmiar 10 x 30 cm
ZE-09, 10,13-18, 28, 29,42: rozmiar 15 x 15 cm
ZE-11, 12: rozmiar 5 x 15 cm
ZE-25, 26, 30, 36-38,41: rozmiar 15 x 20 cm
ZE-23: rozmiar 20 x 30 cm
ZE-39-40: rozmiar 7,5 x 15 cm

ZNAKI ATESTOWANE - orzeczenie CNBOP świadectwo dopuszczenia do sprzedaży