PRODUCENT
TABLIC, ZNAKÓW, OZNAKOWAŃ

Tablice budowlane, dziennik budowy, znaki i tabliczki bhp - Producent Mój Dom Bis

TABLICE
BUDOWLANE, BHP, INDYWIDUALNE

Mój doM Bis - Oferta » Znaki ppoż.


 

  • Znaki ochrony ppoż. wg PN-EN ISO 7010

 

Mój Dom Bis - znaki ochrony ppoż. wg PN-EN ISO 7010

 

ZP-01-15/ISO: znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej.
Dostępne rozmiary: 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 35 x 35, 50 x 50, 100 x 100 cm.

 

Znaczenie znaku:

 

ZP-01/ISO - Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
ZP-02/ISO - Hydrant wewnętrzny
ZP-03/ISO - Gaśnica
ZP-04/ISO - Telefon alarmowania pożarowego
ZP-05/ISO - Alarm pożarowy
ZP-06/ISO - Drabina pożarowa
ZP-07/ISO - Bateria stałego urządzenia gaśniczego ZP-08/ISO - Gaśnica przewoźna
ZP-09/ISO - Przenośna jednostka podawania piany
ZP-10/ISO - Aplikator mgły wodnej
ZP-11/ISO - Stała instalacja gaśnicza
ZP-12/ISO - Stała butla gaśnicza
ZP-13/ISO - Stacja zdalnego uwalniania
ZP-14/ISO - Działko gaśnicze
ZP-15/ISO - Koc gaśniczy

 

 

  • Znaki ochrony ppoż. wg PN-92/N-01256/01

  • Znaki techniczne środków ppoż. wg PN-97/N-01256/04 oraz znaki uzupełniające


ZP-09, 10, 13 - 20, 22, 23, 29, 59, 64, 66-68: rozmiar w cm 15 x 20; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej.
ZP-11,12: rozmiar w cm 20 x 27; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub płycie pcv.
ZP-21: rozmiar w cm 20 x 20; znak ppoż. wykonany na płycie pcv, dostępne również rozmiary 35 x 35 cm, oraz 50 x 50 cm.
ZP-24 - 28: rozmiar w cm 15 x 15; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej, folii fotoluminescencyjnej lub płycie pcv.
ZP-30 - 58: rozmiar w cm 14 x 36; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.
ZP-60: rozmiar w cm 15 x 15; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.
ZP-61-63: rozmiar w cm 22,5 x 27,5; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.
ZP-65: rozmiar w cm 11 x 14; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.